Nieuw jaar, nieuwe wetgeving

Nieuw jaar, nieuwe wetgeving

Per 1 januari 2018 zijn er nieuwe wetten of wetswijzigingen waar u als ondernemer en ook uw werknemers mee te maken krijgen. Wat is er veranderd?

Lonen

  • Bij een volledig dienstverband is per 1 januari het wettelijk brutominimumloon voor uw personeel van 22 jaar en ouder € 1.578,- per maand (€ 364,15 per week, € 72,83 per dag).
  • Betaalt u uw personeel op basis van stukloon? Dit kan ook in 2018, maar uw werknemers moeten wel ten minste het minimumloon per gewerkt uur verdienen. U moet dat kunnen aantonen door het aantal uren te registreren dat uw mensen aan het werk zijn én het loon dat ze verdienen.

Personeel

  • Per 1 januari 2018 is het eenvoudiger om een premiekorting te krijgen voor een werkloze jongere, oudere en/of arbeidsgehandicapte. De Belastingdienst keert namelijk het gehele bedrag in één keer uit na afloop van het jaar en baseert dat bedrag op uw loonaangiftes van het voorgaande jaar. De Belastingdienst kijkt dan niet alleen naar de werkgeverspremie, maar naar de totale loonbelasting die u betaalt. Ook als mkb’er heeft u hierdoor eerder recht op de volledige premiekorting.
  • Neemt u iemand in dienst die 56 jaar of ouder is, meer dan één jaar werkloos is en een WW-uitkering ontvangt? U wordt dan gecompenseerd als deze werknemer uitvalt door ziekte. Het UWV neemt de doorbetaling van het loon van deze zieke werknemer over. Daarnaast leidt ziekte van de werknemer niet tot een hogere premie voor de ziektewet.
  • De AOW-leeftijd is zowel voor uzelf als voor uw werknemers omhoog gegaan naar 66 jaar.

Btw

  • Voor land- en tuinbouwers, boshouders en veehouders vervalt de btw-landbouwregeling. U gaat onder de normale btw-regeling vallen, die voor alle ondernemers geldt en daardoor gaat u btw betalen over al uw goederen en diensten. Verder vervalt het verlaagde btw-tarief voor een aantal producten die vooral aan landbouwers worden geleverd.
  • Voor apothekers, drogisterijen en andere ondernemingen waar geneesmiddelen worden verkocht, zijn er veranderingen in de btw. Alleen erkende geneesmiddelen met een handelsvergunning vallen nog in het lage btw-tarief. Alle andere middelen, zoals shampoo en tandpasta vallen in het hoge tarief van 21%.