Oudere ondernemer, stoppen of doorgaan?

Oudere ondernemer, stoppen of doorgaan?

U heeft al jaren een eigen bedrijf, waar u met veel plezier aan gewerkt heeft. Maar nu raakt u op leeftijd en dan komt de vraag: doorgaan of stoppen? In het eerste geval moet u misschien innoveren. In het laatste geval moet u weten of uw inkomen op peil blijft.

Hoe verknocht u ook bent aan uw bedrijf, er komt een moment dat u afscheid wilt nemen. U wilt de zaak overdragen of verkopen. Heeft u een eenmanszaak, dan kan het zijn dat uw bedrijf wordt opgeheven als u stopt. Hoe dan ook, stoppen is een ingrijpende beslissing die u weloverwogen wilt maken.

Klaar om te stoppen?
Niet iedere ondernemer realiseert zich dat stoppen met het bedrijf een proces is dat goed voorbereid moet worden. Psychologisch, want is de tijd echt aangebroken om terug te treden of bent u bang in een gat te vallen? En financieel. Want waar leeft u van als u geen inkomen meer haalt uit uw bedrijf? Voor een compleet beeld van de gevolgen heeft u de raad van externe adviseurs nodig. Uw accountant bijvoorbeeld, maar ook een financieel adviseur van ons kantoor.

Waar leeft u van?
Als u wilt stoppen met de zaak, kijken wij als uw financieel adviseur vooral naar uw inkomenspositie. Krijgt u al AOW? Hoeveel pensioen heeft u opgebouwd bij een vroegere werkgever? Welke pensioenregeling heeft u als ondernemer? Uit spaar- en beleggingsopbrengsten kunt u uw inkomen enige tijd aanvullen. En als de eigen woning is afbetaald, heeft u per maand minder nodig dan wanneer u nog hypotheeklasten heeft. Maar het kan ook zijn dat u nog financiële verplichtingen heeft ten aanzien van een ex-partner of uw kinderen. Misschien hangt uw pensioen af van de verkoopopbrengst van uw bedrijf, maar hoeveel is uw onderneming waard? Neem daarom contact op met ons kantoor zodra u plannen heeft om te stoppen. Wij bespreken met u of dat financieel haalbaar is, of dat u eerst nog maatregelen moet treffen om uw financiële positie te versterken.

Verkopen of toch doorgaan?
Is het nog niet mogelijk om nu te stoppen, dan vindt u in ons een gesprekspartner die meedenkt over hoe u verder wilt. Misschien kunt u langzaam afbouwen om zo geleidelijk toe te werken naar een definitieve stop. Of heeft u nog nieuwe plannen die u wilt verwezenlijken? Ook als uw bedrijf voortgezet wordt door een ander, kunnen wij van toegevoegde waarde zijn. We bespreken met u en uw opvolger graag de plannen voor na de overname.
Of u nu zelf nog doorgaat of het bedrijf overdoet, wij brengen opnieuw de bedrijfsrisico’s en de kansen in kaart brengen en adviseren over financieringen en verzekeringen.