Uw asbestdak moet eraf

Uw asbestdak moet eraf

Gebouwen van voor 1993 vormen een risico omdat ze asbest kunnen bevatten. Als de asbestvezels in de lucht kunnen komen, is dat een serieus gevaar voor de gezondheid. Daarom moeten asbestdaken voor 1 januari 2024 verwijderd worden.

Asbest vormt nog geen probleem zolang het vastzit in materialen. Maar daken verweren in de buitenlucht. Dus hoe ouder een asbestdak, hoe groter de kans dat er asbestvezels vrijkomen. Heeft uw bedrijfspand nog een asbestdak? Dan bent u als eigenaar verantwoordelijk voor de verwijdering. U moet daarvoor een professioneel asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. Het dak moet voor 2024 verwijderd zijn, maar de gemeente kan u dwingen om dat eerder te doen als het al erg beschadigd is.

Waar zit asbest?
Asbest zit niet alleen in daken, maar ook in andere materialen of producten van voor 1994, zoals cement, brandwerend materiaal en vloerzeil. Dat materiaal hoeft u niet te verwijderen. Het verbod geldt alleen voor asbestmateriaal dat in contact staat met de buitenlucht. Als u wilt weten of en hoeveel asbest er in uw bedrijfspand aanwezig is, kunt u het best een asbestinventarisatierapport laten maken.

Beheersplan
De asbestinventarisatie kan de basis zijn van een asbestbeheersplan waarin staat hoe uw bedrijfspand op een veilige manier kan worden gebruikt, zolang er nog asbest in aanwezig is. Het beheersplan bevat gebruiksbeperkende maatregelen, bijvoorbeeld dat er in het materiaal niet geboord mag worden. Ook moet duidelijk zijn wat medewerkers moeten doen als er asbest vrij komt door brand of beschadiging. En ten slotte moet regelmatig gecheckt worden of het asbestrisico is veranderd.

Subsidie
Asbest verwijderen is specialistisch werk waar kosten aan verbonden zijn. Als u met het verwijderen van het dak voor 31 december 2019 begint, kunt u subsidie krijgen. En als u dan toch uw dak vernieuwt, is dat misschien een mooie gelegenheid om zonnepanelen te installeren. U kunt dan als ondernemer profiteren van belastingregelingen en een subsidieregeling.

Schade verzekerd?
Als uw asbestdak beschadigd raakt, komen er asbestdeeltjes in de omgeving. De kosten om dit op te ruimen, kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Ook kunt u aansprakelijk gesteld worden voor milieuschade. In hoeverre heeft u die risico’s afgedekt? Als u contact opneemt met ons kantoor bespreken we dat graag met u. Ook houden we u op de hoogte als verzekeringsvoorwaarden naar aanleiding van het verbod in 2024 worden aangepast.