Van DBA naar Opdrachtgeversverklaring

Van DBA naar Opdrachtgeversverklaring

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) die in 2016 werd geïntroduceerd bevalt niet en wordt vervangen door een nieuwe wet die meer duidelijkheid en meer zekerheid moet bieden. Wat gaat er veranderen?

Voor 2016 kregen zzp’ers van de Belastingdienst ieder jaar een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Dat gaf hun de zekerheid dat zij als ondernemer beschouwd werden en dus van bepaalde belastingregels gebruik konden maken. Maar de VAR werkte volgens de overheid schijnconstructies in de hand, waardoor bepaalde groepen zzp’ers te weinig verdienden en niet voor inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid en pensioen konden zorgen.

Werkgever of niet?
De VAR werd daarom opgevolgd door de wet DBA. Die maakte opdrachtgever en zzp’er samen verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen als de Belastingdienst van oordeel zou zijn dat er sprake is van een dienstverband. Veel in de regeling was echter onduidelijk. Bedrijven waren bang om achteraf alsnog als werkgever te worden gezien en werden huiverig om zzp’ers in te huren. Daarom is er een nieuwe wet in de maak die op 1 januari 2020 van kracht wordt. Tot die tijd wordt de handhaving van de DBA opgeschort en krijgt een opdrachtgever géén boetes of naheffingsaanslagen.

Uurtarief bepaalt afspraken
De nieuwe wet moet schijnzelfstandigheid voorkomen en duidelijkheid bieden over de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking. Er komen drie soorten afspraken, voornamelijk afhankelijk van het uurtarief van de zzp’er.

Uurtarief lager dan € 18: Arbeidsovereenkomst
Onder de € 18 wordt het uurtarief te laag gevonden om inkomensrisico’s van ondernemen op te vangen. Daarom is de opdrachtgever bij een lager uurtarief verplicht om een contract aan te bieden, zoals een nulurencontract. Hij wordt als werkgever gezien, moet loonbelasting inhouden en sociale premies afdragen.

Uurtarief tussen € 18 en € 75: Opdrachtgeversverklaring
De opdrachtgever legt in een online opdrachtgeversverklaring vast dat er echt geen sprake is van een dienstverband. Dat geeft opdrachtgevers vooraf de zekerheid dat zij gevrijwaard zijn van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. De zzp’er heeft zekerheid over zijn fiscale positie als ondernemer. Hoe de opdrachtgeversverklaring er precies uit komt te zien, wordt nog uitgewerkt.

Uurtarief hoger dan € 75: Opt-out
De opdrachtgever spreekt met de zzp’er af dat hij geen loonheffingen inhoudt en geen werknemersverzekeringen betaalt. Door deze opt-out lopen zij geen risico op naheffingsaanslagen. De opt-out geldt bij een hoog tarief in combinatie met een opdrachtovereenkomst korter dan één jaar of in combinatie met het verrichten van specifieke bedrijfsactiviteiten.

De gevolgen van de nieuwe wet zijn op dit moment nog niet duidelijk. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte.