Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) biedt dekking tegen de financiële gevolgen die voortkomen uit schade die u een ander in de privésituatie toebrengt. Dit kan zowel om materiële schade als om letselschade gaan.

Afhankelijk van uw leefsituatie kan de verzekering ook gelden voor de overige gezinsleden.