Fietsverzekering

Fietsverzekering

Een fietsverzekering biedt dekking tegen schade aan en verlies van het rijwiel en/of de accessoires door oorzaken als brand, ontploffing en blikseminslag, diefstal en andere van buiten komende onheilen, zoals verkeersongevallen.

De fietsverzekering is meestal een aflopende verzekering, dat wil zeggen dat de verzekering na een aantal van tevoren overeengekomen jaren vanzelf eindigt.