Inboedelverzekering

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering biedt dekking tegen schade aan uw huishoudelijke inboedel. Hiertoe worden de roerende zaken in uw woning gerekend alsmede, wanneer u uw woning huurt, het belang dat u als huurder heeft bij van uw huurhuis deel uitmakende onroerende zaken.

De inboedel is op basis van nieuwwaarde verzekerd tegen schade ontstaan door een groot aantal gevaren zoals brand, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen en vandalisme.