Overlijden

Overlijden

Inkomen

Na het overlijden van een van de ouders in een gezin heeft bijna tweederde van de nabestaanden maar net genoeg of zelfs te weinig om van rond te komen. Met goede financiële regelingen beperkt u dat inkomensrisico’s. In een persoonlijk gesprek adviseren wij hoe u voor meer financiële zekerheid kunt zorgen. Wij kijken naar de volgende punten:

Gezinsinkomen: Kunnen de nabestaanden rondkomen als een van de inkomens wegvalt? Hoeveel heeft uw gezin dan eigenlijk nodig?

Vermogen: Heeft u vermogen opgebouwd waar de nabestaanden op terug kunnen vallen om hun inkomen aan te vullen of bijvoorbeeld de hypotheek versneld af te lossen?
Algemene Nabestaandenwet (Anw): Slechts weinig mensen komen in aanmerking voor een Anw-uitkering en de uitkering is bovendien erg laag. Wat kan de Anw betekenen in uw situatie?
Partnerpensioen: Is in de pensioenregelingen van u beiden een partnerpensioen opgenomen? En hoe ziet dat partnerpensioen eruit?
Overlijdensrisicoverzekering: Is een overlijdensrisicoverzekering voor u een goede oplossing om het inkomen van de nabestaanden te verbeteren. U kunt de verzekering ook koppelen aan uw hypotheek. Met de uitkering kan uw gezin de hypotheek aflossen.

Uitvaart

Voor uw nabestaanden is het prettig dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over de aankleding en financiering van uw uitvaart. Leg daarom uw wensen ten aanzien van uw uitvaart vast en draag zorg voor de financiering. U kunt bijvoorbeeld een speciaal spaarpotje maken of een uitvaartverzekering afsluiten. We bespreken de verschillende mogelijkheden met u.

Schenken en erven

Als u vermogen over wilt hevelen naar de volgende generatie, kunt u bij leven bedragen schenken of uw nabestaanden na uw overlijden laten erven. Daarvoor kunt u een schenkingsplan opstellen en een testament maken. De notaris is de aangewezen persoon om dit juridisch goed te regelen. Wij brengen in kaart wat de gevolgen van de schenkingen zijn voor uw persoonlijke financiën en die van uw kinderen.

Levenstestament

Wilt u dat uw financiële zaken netjes worden afgewikkeld als u daar zelf niet meer toe in staat bent? Dan kunt u in een levenstestament een volmacht geven aan iemand die u vertrouwt. Wat er in het levenstestament staat, bepaalt u zelf en varieert bijvoorbeeld van het regelen van uw dagelijkse financiën en belastingzaken tot schenkingen die u wilt (blijven) doen en instructies voor de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig kunt wonen.Schade melden
Afspraak maken
Polissen