Promotie

Promotie

Pensioencheck is nodig

Uw pensioeninkomen wordt in principe gekoppeld aan wat u verdiend heeft tijdens uw werkzame leven. Maar of dat ook echt gebeurt, is de vraag. Met een regelmatige pensioencheck bij ons kantoor controleert u of uw pensioenopbouw nog op koers ligt. Een promotie is een goed moment om weer zo’n pensioencheck te doen. Bouwt u te weinig op? Dan adviseren wij u over maatregelen om uw toekomstige inkomen te verbeteren.

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt, is uw inkomen wettelijk gezien enigszins beschermd. Maar uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ook de WW kennen een bepaald maximum. Met een hoog inkomen kan dat betekenen dat u geen 70%, maar bijvoorbeeld nog maar 50% van uw laatstverdiende salaris krijgt. Heeft uw werkgever iets geregeld om uw dan inkomen aan te vullen of moet u zelf maatregelen treffen? Wij brengen uw situatie in kaart en adviseren u.

Meer bezittingen, schadeverzekeringen aanpassen

Met een hoger inkomen heeft u meer bestedingsvrijheid. U kunt eindelijk die verbouwing realiseren, die nieuwe auto of boot aanschaffen of meer gaan reizen. Maar meer bezittingen en meer belevenissen houden ook een groter schaderisico in. Wij passen uw verzekeringen aan.Schade melden
Afspraak maken
Polissen