Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Inkomensachteruitgang beperken

Door een chronische aandoening of een ernstige ziekte kunt u langdurig arbeidsongeschikt raken. U heeft dan recht op een uitkering, maar de hoogte daarvan wordt bepaald door de mate waarin u zelf nog geld kunt verdienen. Bovendien gaat de uitkering in de loop van de jaren omlaag.

Uitkering aanvullen

Als er in uw cao niets is afgesproken over een aanvulling op uw arbeidsongeschiktheidsuitkering, kan de inkomensval zeer groot zijn. Dat geldt zeker voor hogere inkomens omdat uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid een maximum kennen. Wilt u meer zekerheid over uw inkomsten bij arbeidsongeschiktheid, neem dan contact met ons op. Er zijn verschillende oplossingen om financiële achteruitgang te beperken, van het opbouwen van een buffer tot verzekeren van inkomsten of woonlasten. Vraag ons om advies.

Goede zorgverzekering

Als u ziek wordt of arbeidsongeschikt wordt is een goede zorgverzekering belangrijk. Zodat u de behandelingen krijgt die u nodig heeft en die het herstel bespoedigd wordt. Ieder jaar kunt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Laat ons weten wat uw verzekeringswensen zijn en wij checken of een overstap voor u aantrekkelijk is.Schade melden
Afspraak maken
Polissen