Bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid

Eén van uw medewerkers kan schade veroorzaken bij een klant. Of een door u geleverd product levert schade aan derden. Deze vormen van bedrijfsaansprakelijkheid en productaansprakelijkheid worden gedekt door de bedrijfsverzekering. Daarnaast dekt deze verzekering ook de risico’s van ongevallen en beroepsziekten die ontstaan tijdens het werk (werkgeversaansprakelijkheid).Schade melden
Afspraak maken
Polissen