Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

Als u een adviserend beroep of bedrijf heeft, zoals accountant, arts, makelaar of IT-specialist, kunt u bijna niet zonder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die ontstaat bij derden als gevolg van foutief handelen bij de uitoefening van uw beroep. Het gaat hierbij om een aantasting van het vermogen, ook wel (directe) zuivere vermogensschade genoemd.Schade melden
Afspraak maken
Polissen