Collectieve ongevallenverzekering

Collectieve ongevallenverzekering

Er kan uw medewerkers altijd iets overkomen. Zowel tijdens het werk als daarbuiten. Hij of zij kan daarbij blijvend invalide worden of zelfs komen te overlijden. Dit gaat vaak gepaard met grote financiële gevolgen. Met de collectieve ongevallenverzekering kunt u uw medewerkers en/of hun nabestaanden tegemoetkomen in deze kosten. U kunt kiezen voor een vast bedrag dat uitgekeerd wordt of voor een aantal malen het jaarloon bij overlijden en/of blijvende invaliditeit van een medewerker. Wij informeren u graag over de verschillen tussen de diverse verzekeringen.Schade melden
Afspraak maken
Polissen