WGA-hiaatverzekering

WGA-hiaatverzekering

Een WGA-hiaatverzekering biedt een aanvullende uitkering als de verzekerde gedeeltelijk (of tijdelijk volledig) arbeidsongeschiktheid raakt.

Op grond van de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) ontvangt een werknemer, afhankelijk van zijn arbeidsverleden, minimaal drie en maximaal 38 maanden een loongerelateerde WGA-uitkering. De hoogte van die uitkering is afhankelijk van een aantal factoren. Daarna volgt eventueel een WGA-vervolguitkering, die een percentage van het minimumloon bedraagt. Een WGA-hiaatverzekering voorziet in een aanvulling op die WGA-vervolguitkering.Schade melden
Afspraak maken
Polissen