WGA-hiaatverzekering

WGA-hiaatverzekering

Als uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, kan hij er flink in inkomen op achteruit gaan. Uw werknemer krijgt dan te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Onderdeel hiervan is de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).

De WGA-vervolguitkering houdt geen rekening met het eerder verdiende loon en dat leidt bijna altijd tot een enorme terugval van het inkomen van uw werknemer. Met de collectieve WGA-hiaatverzekering verzekert u  al uw werknemers voor een aanvulling op de WGA-vervolguitkering.Schade melden
Afspraak maken
Polissen