WIA-aanvullingsverzekering

WIA-aanvullingsverzekering

De WIA-aanvullingsverzekering (ook wel WIA-excedentverzekering genoemd) biedt een aanvullende uitkering als u op grond van de WIA (de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt verklaard.

De WIA-uitkering is gerelateerd aan uw laatstverdiende loon maar kent een maximum jaarloon. Wanneer uw jaarinkomen hoger ligt dan dat bedrag kunt u het meerdere loon verzekeren met een WIA-aanvullingsverzekering.Schade melden
Afspraak maken
Polissen