Wat is nabestaandenpensioen?

Wat is nabestaandenpensioen?

Een nabestaandenpensioen is een uitkering die de achterblijvende partner krijgt als de andere partner overlijdt. Dit is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw): een verzekering die nabestaanden voorziet van een basisuitkering. Iedere inwoner van Nederland is automatisch verzekerd voor de Anw. Naast de nabestaandenuitkering op grond van de Anw bestaan er aanvullende pensioenregelingen. Als uw overleden partner in loondienst werkte, heeft u meestal recht op een aanvullend nabestaandenpensioen van de zaak. Het nabestaandenpensioen komt bovenop de nabestaandenuitkering.Schade melden
Afspraak maken
Polissen