Let op de meldplicht datalekken

Let op de meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 bent u verplicht om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra uw organisatie te maken krijgt met een ernstig datalek. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij uw organisatie zonder dat dit de bedoeling is. In sommige gevallen moet u het datalek ook melden aan de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. Zorg daarom dat u de persoonsgegevens binnen uw bedrijf goed beschermt.Schade melden
Afspraak maken
Polissen