Inboedelverzekering is goedkoper geworden

Inboedelverzekering is goedkoper geworden

Goed nieuws in dure tijden: in de afgelopen vijf jaar zijn veel inboedelverzekeringen goedkoper geworden. Dat concludeert onafhankelijk bureau MoneyView op basis van eigen onderzoek.

De gemiddelde prijs van een inboedelverzekering bedroeg in 2022 volgens het onderzoek € 143 per jaar. Vijf jaar eerder was dat nog € 158. Het gaat dus niet om enorme bedragen, maar alle beetjes helpen.

Basispremie
In het onderzoek is gekeken naar de basispremies van inboedelverzekeringen. Er is dus geen rekening gehouden met aanvullende dekkingen zoals bijvoorbeeld een buitenhuisdekking of een aanvullende kostbaarhedendekking.

Soms toch premieverhoging
Er is ook een disclaimer: in individuele situaties kan er wel sprake zijn van een premieverhoging. Geldt dat voor u? Dan helpen we u graag door uw inboedelverzekering weer eens onder de loep te nemen. Neem hiervoor gerust even contact met ons op.

Waterschade
Een ander aandachtspunt van uw inboedelverzekering is de vraag of deze uitkeert wanneer u waterschade heeft door een defect aan een niet-primaire waterkering. Dat zijn bijvoorbeeld dijken, kades en sluizen die binnenwater uit rivieren, meren, sloten en kanalen ’tegenhouden’. Van de 66 onderzochte verzekeringen bieden er 24 geen dekking bij dergelijke schade.

Vergelijken kan lonen
U ziet, ook tussen inboedelverzekeringen kunnen er grote verschillen zijn. Wilt u precies weten waar u aan toe bent? Neem dan even contact met ons op. We zoeken graag voor u uit of uw huidige schadeverzekeringen wel voldoen aan uw specifieke wensen en eisen.Schade melden
Afspraak maken
Polissen