Overstromingsrisico’s vragen om gericht beleid

Overstromingsrisico’s vragen om gericht beleid

Het water in de grote rivieren stond eind december erg hoog en naderde op sommige plaatsen een kritische grens. Volgens de waterschappen werd een dergelijk scenario pas in 2030 verwacht.

De maatschappij wordt daardoor kwetsbaarder. Zeker als er meer bebouwing komt in gebieden die snel kunnen overstromen. Los van de directe schade kan het bedrijfsleven plat komen te liggen, wat weer langdurige economische gevolgen kan hebben. Dat schrijven onderzoekers van de Vrije Universiteit.

Overheden en verzekeraars
Zij wijzen op het belang van gericht beleid om de oorzaken van overstromingen aan te pakken. Niet alleen door te kijken naar klimaatverandering, maar door ook rekening te houden met ontwikkelingen in de gevarenzones. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende bebouwing binnen een overstromingsgebied.

Overstroming lang niet altijd gedekt
Als de overstroming het gevolg is van een overstroming van een kleinere waterstroom zoals een kanaal, dekken steeds meer woonverzekeringen zoals de opstal- en inboedelverzekering de gevolgschade. Maar dit geldt niet voor schade door water vanuit een rivier, een groot binnenwater zoals een meer of uit zee.

Schade bij rampen
Wel is er een speciale overheidsregeling die is vastgelegd in de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (WTS). Deze vergoedt echter vaak niet alle schade. Ook kan het lang duren voordat de vergoeding wordt uitgekeerd.

Verzekeraars zijn inmiddels bezig om ook grotere overstromingen verzekerbaar te maken. Ze hopen die dekkingen in 2025 te kunnen aanbieden.

Meer informatie
Heeft u een vraag over dit bericht of wilt u meer weten over de exacte dekkingen van uw inboedel- en opstalverzekering? Neem dan gerust even contact met ons op.Schade melden
Afspraak maken
Polissen