Studieschuld gaat anders meewegen bij hypotheekaanvraag

Studieschuld gaat anders meewegen bij hypotheekaanvraag

Oud-studenten met een studieschuld krijgen volgend jaar te maken met andere hypotheekregels. Nu kijkt de bank nog naar het feitelijke schuldbedrag. Vanaf 1 januari 2024 verandert dat en is het maandelijkse aflossingsbedrag leidend.

In tegenstelling tot andere schulden zijn studieschulden niet geregistreerd bij de stichting BKR. Maar het is wel wettelijk verplicht om deze te melden bij het afsluiten van een hypotheek of andere lening. Gebeurt dit niet, dan kan het zijn dat de lening per direct moet worden terugbetaald en dat de overtreder als fraudeur wordt geregistreerd.

Van percentage naar aflossingsbedrag

Om de maximale hypotheek te bepalen, gaan banken nu nog uit van een percentage van 0,65% van een studieschuld met een looptijd van 15 jaar. Een rekenvoorbeeld: een ex-student heeft een schuld van € 250.000. 0,65% van € 20.000 is € 130. Dat bedrag telt de bank op bij de maandelijkse verplichtingen van de hypotheeknemer.

In 2024 neemt de bank het feitelijke aflossingsbedrag als norm. Dat kan gunstig en ongunstig uitvallen voor de hoogte van de maximale hypotheek. Oud-studenten die minder aflossen, kunnen vaak een hogere hypotheek krijgen. Maar wie versneld aflost, kan juist minder lenen.

Opslag

Wel geldt er een opslag voor het aflossingsbedrag die afhankelijk is van de hypotheekrente. De opslag bedraagt tussen de 0,05% voor hypotheekrentes die lager zijn dan 2,0% en 0,4% voor rente hoger dan 6%. Een oud-student die nu € 100 per maand aflost en 6,1% hypotheekrente betaalt, krijgt dus een bijtelling van zijn maandelijkse verplichtingen van 1,4 x € 100 = € 140.

Hoogte aflossingsbedrag

In de meeste gevallen bepaalt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de hoogte van het aflossingsbedrag van de studieschuld. Het inkomen van de oud-student van twee jaar eerder is daarbij leidend. Ook het inkomen van een eventuele partner kan meespelen.

Gevolgen

Wilt u weten of deze veranderingen gevolgen hebben voor uw situatie? Bent u als oud-student van plan om binnenkort een huis te kopen en vraagt u zich hoe dit de hoogte van uw maximale hypotheek beïnvloedt? Neem dan gerust even contact met ons op, we zoeken het graag voor u uit.Schade melden
Afspraak maken
Polissen