Archief

Eén van uw medewerkers kan schade veroorzaken bij een klant. Of een door u geleverd product levert schade aan derden. Deze vormen van bedrijfsaansprakelijkheid en productaansprakelijkheid worden gedekt door de bedrijfsverzekering. Daarnaast dekt deze verzekering ook de risico’s van ongevallen en beroepsziekten die ontstaan tijdens...

Het kan gebeuren dat u (tijdelijk) uw bedrijf niet meer uit kunt oefenen. Bijvoorbeeld als gevolg van een brand. De financiële consequenties hiervan zijn bijna niet zelf te dragen en daarom hebben de meeste ondernemingen een bedrijfsschadeverzekering. Vaak kunt u zelf bepalen welke zaken u...

Als u een adviserend beroep of bedrijf heeft, zoals accountant, arts, makelaar of IT-specialist, kunt u bijna niet zonder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die ontstaat bij derden als gevolg van foutief handelen bij de uitoefening van uw beroep. Het gaat hierbij om...

Uw bedrijf kan altijd verwikkeld raken in een juridisch conflict. Met een leverancier, met een klant, met een medewerker, of bijvoorbeeld de verhuurder van uw pand. In veel gevallen is juridische hulp dan onontbeerlijk en dat brengt al gauw hoge kosten met zich mee. Op...

Uw inventaris vormt vaak de spil van uw bedrijf. Stel daarom de continuïteit van uw bedrijf veilig met een inventaris- en goederenverzekering. Daarmee bent u onder andere verzekerd tegen brand en diefstal....

Als bestuurder van een bv of een vereniging kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van fouten gemaakt door het bestuur. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beperkt u uw risico als bestuurder en beschermt u uw privévermogen. Samen met u bepalen we het verzekerde...

Volgens de wet moet u uw zieke werknemers gedurende maximaal 104 weken hun loon doorbetalen. Dat kan u dus veel geld kosten. Een ziekengeldverzekering vergoedt een deel van het loon van uw zieke werknemer. U bepaalt zelf de periode van eigen risico en dat heeft...

Uw bedrijf kan altijd verwikkeld raken in een juridisch conflict. Met een leverancier, met een klant, met een medewerker, of bijvoorbeeld de verhuurder van uw pand. In veel gevallen is juridische hulp dan onontbeerlijk en dat brengt al gauw hoge kosten met zich mee. Op...

Schade melden
Afspraak maken
Polissen