Archief

De beste zorgverzekering vinden betekent dat u de polissen van vele aanbieders moet vergelijken op basis van premie, voorwaarden en dekking. Welke zorg heeft u nodig en welke zorgverzekering biedt hiervoor de beste dekking tegen de beste premie? Een hele puzzel waar we u graag...

De WIA-aanvullingsverzekering (ook wel WIA-excedentverzekering genoemd) biedt een aanvullende uitkering als u op grond van de WIA (de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt verklaard. De WIA-uitkering is gerelateerd aan uw laatstverdiende loon maar kent een maximum jaarloon. Wanneer...

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u het eerste deel van de zorg die u krijgt zelf. In 2016 bedraagt dit eigen risico 385 euro. Bij sommige verzekeraars kunt u ervoor kiezen om uw eigen risico te verhogen. U krijgt dan korting op...

Vanaf 2016 mogen zorgverzekeraars een polis aanbieden waarin ze alleen behandelingen hoeven te vergoeden door bijvoorbeeld medisch specialisten of psychologen met wie ze een contract hebben. Dat kan betekenen dat u verder moet reizen voor een medische behandeling. Door deze beperking is deze ‘budgetpolis’ aanzienlijk...

Het komt vaak voor dat jongeren vergeten dat ze vanaf hun 18e een eigen zorgverzekering moeten hebben. En dat heeft vervelende gevolgen als zij medische zorg nodig hebben: zij zullen een bezoek aan de huisarts of een ziekenhuisopname dan zelf moeten betalen. Bovendien is een...

Er verdwijnen in 2015 geen behandelingen of hulpmiddelen uit het basispakket. Toch is het goed om jaarlijks te controleren of uw huidige zorgverzekering nog wel bij u past. Uw gezondheid en uw wensen ten aanzien van uw verzekering kunnen veranderen, en ook de dekking van...

Een ongevallenverzekering komt tot uitkering als de verzekerde ten gevolge van een ongeval komt te overlijden of blijvend invalide raakt. De uitkering bestaat uit een eenmalig bedrag waarvan de hoogte vooraf per rubriek (overlijden en/of invaliditeit) afzonderlijk is afgesproken. Bij gedeeltelijke invaliditeit wordt slechts een gedeelte...

Een WGA-hiaatverzekering biedt een aanvullende uitkering als de verzekerde gedeeltelijk (of tijdelijk volledig) arbeidsongeschiktheid raakt. Op grond van de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) ontvangt een werknemer, afhankelijk van zijn arbeidsverleden, minimaal drie en maximaal 38 maanden een loongerelateerde WGA-uitkering. De hoogte van die uitkering is afhankelijk...

De basiszorgverzekering is verplicht voor iedere Nederlander van 18 jaar en ouder. De dekking die deze verplichte basisverzekering biedt tegen de kosten van medische behandeling is wettelijk vastgesteld. De basisverzekering dekt onder andere geneeskundige zorg (waaronder huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen), ziekenhuisverblijf, tandheelkundige zorg...